Thiên Tân Solar - Vì một hành tinh xanh

Thien Tan Solar - News

First solar power plant debuts in Quảng Ngãi

First solar power plant debuts in Quảng Ngãi

(Thien Tan Solar)- The central province of Quảng Ngãi has put into operation the first solar power plant in Mộ Đức district after three years

Chairman Huynh Kim Lap: Standards reached global value

Chairman Huynh Kim Lap: Standards reached global value

(Thien Tan Group)- Recently, Chairman of Thien Tan Group, beside honored as Outstanding Vietnamese businesspeople 2016, Mr.Huynh Kim Lap is also 15 in 100 exceptionally

Signing the PPA for Thien Tan Solar Ninh Thuan solar power plant

Signing the PPA for Thien Tan Solar Ninh Thuan solar power plant

(Thien Tan Solar) - On May 29th, Ha Noi,Thien Tan Solar Ninh Thuan JSC – member of Thien Tan Goup was signed the PPA with


Năng lượng tái tạo và điện mặt trời | Thiên Tân Solar

Năng lượng tái tạo và điện mặt trời | Thiên Tân Solar

(Thiên Tân Solar) - Với điều kiện thuận lợi về địa lý và khí hậu,Việt Nam là quốc gia có tiềm năng rất lớn về

USTDA tài trợ Thiên Tân Group lập dự án điện mặt trời Ninh Thuận

USTDA tài trợ Thiên Tân Group lập dự án điện mặt trời Ninh Thuận

(Thiên Tân Solar) - Dự kiến, nhà máy đầu tiên có công suất 50MW, nếu lập dự án, chi phí mất khoảng 20.000 USD, toàn

Inauguration of the solar plant using top 10 modern technology in the world

Inauguration of the solar plant using top 10 modern technology in the world

(Thien Tan Solar) - “Mo Duc Solar power plant is the first utility scale solar power plant in Vietnam connect to national grid".


Inauguration of Thien Tan solar power plant

Thien Tan Solar - Photo

Photo Inauguration of Thien Tan solar power plant Quang Ngai

Photo Inauguration of Thien Tan solar power plant Quang Ngai

(Thiên Tân Solar)- Photo Inauguration of Thien Tan solar power plant Quang Ngai

Photo Thien Tan Group discuss about solar power projects with First Solar

Photo Thien Tan Group discuss about solar power projects with First Solar

(Thiên Tân Solar) – Photo Thien Tan Group discuss about solar power projects with First Solar 16/02/2016.

Photo The groundbreaking ceremony of the solar power plant in Quang Ngai

Photo The groundbreaking ceremony of the solar power plant in Quang Ngai

(Thiên Tân Solar) - In Duc Minh commune (Mo Duc – Quang Ngai), Thien Tan Construction Investment Joint Stock Company (Thien Tan Group) held a